Lahden keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ry. haki kesän aikana uutta toiminnanjohtajaa samankaltaisiin tehtäviin Jyväskylään siirtyneen Janne Viitamiehen tilalle. Haku alkoi kesäkuun alussa. Työtehtävään valittiin 18 hakijan joukosta muun muassa taiteen ja muotoilun saralla meritoitunut Pipsa Wirtanen. Hän jatkaa yhdistyksen työtä keskustan kehittämiseen tähtäävien projektien parissa.

Monipuolinen sosiaalinen perhonen keskustaa kehittämään

Wirtanen veti toiminnanjohtajan saappaat jalkaansa elokuun alussa ja aloitti heti tutustumisen yhdistyksen jäsenistöön, käynnissä oleviin projekteihin sekä moniulotteiseen työnkuvaan. Hän uskoo laaja-alaisen työkokemuksensa ja oman persoonansa toimineen valintaan vaikuttaneina tekijöinä.

”Uskon, että monipuolinen työtaustani ja valmiina oleva laaja-alainen henkilöverkosto vaikutti siihen, että minut valittiin. Haluan myös ajatella, että persoonani koettiin hyvin soveltuvaksi tehtävään. Olen helposti lähestyttävä ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ne ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia tässä työssä.”

Toiminnanjohtajan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu kehittämistyötä erilaisissa työryhmissä, kaupunkiorganisaation, yrittäjien ja kiinteistöjen omistajien kanssa. Omien tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen on myös osana työnkuvaa. Yhdistys on myös osatuottajana muiden järjestämissä tapahtumissa ja tarjoaa niihin apua sekä osaamistaan.

”Keskustan kehittämistyö ja siihen liittyvät projektit ovat ne olennaiset hommat. Siihen sitten liittyy näitä muitakin asioita, jotka muodostavat kokonaisuuden. Näen Lahti City ry:n tärkeänä foorumina, joka yhdistää eri tahoja tekemään asioita yhdessä Lahden keskustan eteen.”

Keskusta kehittyy jatkuvasti

Wirtanen näkee Lahden keskustan nykytilan valoisana. Hänen mielestään kaupungin ydinkeskusta vasta toipuu taantumasta ja suurien investointien mukanaan tuomasta myllerryksestä.

”Keskusta vasta heräilee toriparkin, aleksin ja matkakeskuksen työmaiden jäljiltä ja aina on varaa kehittyä. Mielestäni Lahdessa on kuitenkin tällä hetkellä ilahduttava määrä kahviloita, ravintoloita ja muita elinvoimaisia yrityksiä nostamassa keskustan profiilia.”

Positiivisella vireellä on aina tapana kertautua, kuten myös negatiivisella. Yhteen hiileen puhaltaminen ruokkii lopulta kaikkien liekkiä. Wirtasen mielestä kaupungin keskusta asukkaineen ja yrittäjineen onkin kokonaisuutena avainasemassa siinä, millaisena se nähdään ulkopuolisen silmin.

”Kaikessa keskustelussa on mielestäni hyvä pitää mielessä isompi kuva. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja miten toisen tekemä työ ei ole keneltäkään pois. Se hyödyttää pitkässä juoksussa kokonaisuutta. Me kaikki asukkaat ja yrittäjät kuitenkin ollaan niitä, jotka tätä kaupunkia myyvät ja luovat mielikuvan sen keskustasta. Unohtamatta tietenkään isompia linjoja, joista sitten taas lopulta vastaavat kaupunki ja päättäjät.”

Kulunut vuosi on Wirtasen mukaan ollut todellinen supervuosi Lahdelle ja sen yrittäjille. Hänen mielestään tapahtumien mukanaan tuoma hyvä “pöhinä” ei vielä itsessään tuo pysyvää auringonpaistetta. Se tarjoaa kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden nostaa omankin toimintansa tasoa.

”Lahdessa on tapahtunut poikkeuksellisen paljon vuoden 2018 aikana ja kaupunki on saanut paljon näkyvyyttä Suomessa ja myös kansainvälisesti. Toivon, että mahdollisimman moni yrittäjä on osannut ottaa hyödyn irti tapahtumista ja rakentaa toimintaansa sen innostuksen päälle, jonka nämä tapahtumat tarjoavat.”

Suurten mahdollisuuksien aikaa

Lahden keskustan ympäristössä on käynnissä suuria muutoksia: Ranta-Kartano, taidemuseo, kehätie, Niemen kampus ja Paavolan kehittäminen. Kaikki isoja projekteja, jotka ovat täynnä mahdollisuuksia. Wirtanen on sitä mieltä, että nämä kaikki ovat avainasemassa nykyisen kaupallisen keskusta-alueen laajentumisessa ja siinä, että kaupungista saadaan toimiva kokonaisuus.

”Nämä keskustan rajapinnan alueet vaikuttavat hyvin voimakkaasti siihen, mihin suuntaan keskusta jatkossa kehittyy. Ehkä se on jopa etu, että näin paljon isoja projekteja on samanaikaisesti käynnissä. Se saattaa auttaa näkemään tilanteen paremmin kokonaisuutena sen sijaan, että eri puolilla vain tehtäisiin omaa nurkkaa valmiiksi. Näen, että Lahti on nyt suurten mahdollisuuksien äärellä.”

Lahti City ry. on vahvasti mukana Malskin alueen ja uuden taidemuseon kehittämisessä. Mikään taikatemppu ei uusi taidekeskus tule olemaan, mutta tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Euroopassa on useita esimerkkejä siitä, että uusi museo on jatkossa määrittänyt koko kaupungin keskustaa. Wirtanen sanoo, että tälläkin saralla pitää pystyä erottumaan muista.

”Pelkkä museo ei sinänsä riitä vetonaulaksi, sillä niitä on muissakin kaupungeissa. Pitää pystyä tarjoamaan jotain, minkä takia ihmiset haluavat taide-elämyksensä juuri Lahdessa.”

Mustavalkoisuus ja kärjistäminen eivät edistä asioita

Lahdessa ajatus autoilun vähentämisestä keskusta-alueella on herättänyt kiivasta keskustelua. Aleksanterinkatu koki jo suuria mullistuksia ja myös Vesijärvenkadulle on kaavailtu tasapainottamista autoilun ja kevyen liikenteen välille. Wirtanen kokee, että asioita ei pitäisi tarkastella liian mustavalkoisesti.

”Mielestäni on tärkeää, että keskustassa liikkuminen olisi mahdollista kaikille ja pystyisimme rakentamaan kulttuurin, jossa eri keinoin liikkuvat voisivat kunnioittaa toisiaan. Aleksanterinkatu nykyisellään on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten autoilun roolia on pystytty vähentämään unohtamatta kuitenkaan katua käyttävää linja-auto- ja tavaraliikennettä.”

Maailmalla vallitsevan trendin mukaisesti autoilu vähenee kaupunkien keskustoissa jatkuvalla syötöllä. Autolla tehtävät ostokset siirtyvät yhä suuremmalla prosentilla keskustan ulkopuolisille marketalueile. Joukko ja kevyt liikenne nähdään myös jatkuvasti kätevämpänä vaihtoehtona liikkua keskusta-alueella.

”Muutoksen pelko tuo tietysti aina kitkaa ja vastarintaa. Jos ei olisi muutosta, ei olisi myöskään kehitystä. Toivottavasti keskustelu pysyy avoimena ja kärjistykset jätetään molemmilta äärilaidoilta pois. Kukaan ei kuitenkaan ole autoilua kokonaan kieltämässä, kuten ei pyöräilyäkään.”

Uuden kehittäminen ei ole helppoa hommaa, eikä kaikkia voi millään miellyttää. Positiivisella perusvireellä ja luovalla ajattelulla varustettu toiminnanjohtaja Wirtanen kääntää ongelmat mieluusti mahdollisuuksiksi, joita kehittämällä Lahden keskustasta tehdään yhdessä entistäkin vireämpi kauppapaikka. Samaa panosta voisi peräänkuuluttaa myös muilta lahtelaisilta. Mahdollisuudet lipuvat ajan kuluessa usein ohi, jos vaan valvotaan omaa ruutua tai takerrutaan ongelmien ohdakepeltoon. Keskusta on meille kaikille yhteinen ja me olemme avainasemassa sen nostamisessa uuteen loistoon. Lahti City ry. tarjoaa tähän yhteisöllisyyteen oivallisen kanavan.