Lahen Ajat siirtyy tulevaisuudessa julkaistavaksi kuukausittain ilmestyvinä yhtenäisinä kokonaisuuksina. Eli huhtikuun alusta alkaen kunkin kuukauden sisällöt ilmestyvät aina taitettuna numeroina, jotka jäävät sen jälkeen bittiavaruuksiin sellaisenaan luettavaksi internetin sulamiseen saakka. Tähän asti Lahen Aikojen sisällöt on julkaistu pikkuhiljaan kuukauden mittaan.

Tavoitteena selkeämpi ja tasokkaampi paketti

Syyt muutokseen ovat moninaiset. Ensinnäkin julkaisusta halutaan yhtenäisempi kokonaisuus, jossa vanhat jutut eivät hautaudu kategoriaviidakkoon tai alaotsikoiden alle. Tätä on saamamme palautteen mukaan hieman valiteltu. Monet Lahen Aikojen jutuista kestävät hyvin aikaa ja onkin sääli, että sisältöjen elinkaari on käytännössä yhtä pitkä kuin aika, jonka ne näkyvät verkkojulkaisun etusivulla.
Toisaalta taas Lahen Aikojen tekijöiden riveissä uskotaan, että uuden julkaisurytmin johdosta sisältöjen toimittaminen tehostuu ja tulee johdonmukaisemmaksi. Tämän taas uskotaan ja toivotaan johtavan juttujen tason vakiintumiseen entistä korkeammalle tasolle.

Myös tekijöiden vinkkelistä yksi kuukausittainen deadline selkeyttää toimintaa. Nyt kun julkaisemiseen, oikolukuun ja toimittamiseen liittyvät toimenpiteet kuormittavat useana päivänä viikossa, niin uudistuksen myötä tämä panostus keskittyy muutamalle julkaisua edeltävälle päivälle. Näin ollen Lahen Aikojen markkinointiin ja julkaisun sekä toiminnan kehittämiseen jää enemmän aikaa ja voimavaroja.

Myös printtiä pohditaan ja kehitellään

Hyvin suurella todennäköisyydellä kuukausittainen Lahen Ajat tullaan julkaisemaan ainakin jossain mallissa myös printtinä. Printtiversion laajuutta, jakelua ja ulkoasua määrittää hyvin pitkälti se, millaisia yhteistyökuvioita sen tiimoilta saadaan rakennettua.

Muutoksella pyritään siis tuottamaan entistä laadukkaampaa, mielekkäämpää ja viihdyttävämpää sisältöä siihen tarkoitukseen, johon se on alunperin tarkoitettukin: Lahden ja lähialueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen iloksi sekä hyödyksi.

Huhtikuun alkuun asti Lahen Ajat jatkaa vanhalla mallilla, vaikka toki uuden suunnittelu ja ideoiminen vie jo tässä vaiheessa runsaasti kapasiteettia. Julkaisua pyritään kuitenkin pitämään eläväisenä myös tämän vajaat kaksi kuukautta, joka meitä “uudesta ajasta” erottaa.