Kaupunkimedia

Lahen Ajat on poliittisesti, uskonnollisesti, aatteellisesti ja taloudellisesti kumartelematon, Lahden seudusta inspiroituva verkkomedia, joka yhdistää laadukkaasti ja nykyaikaisesti tekstin, kuvan, videon ja äänen saman nimikkeen alle. Paikallisuus on julkaisussa ajava voima, muttei mikään alleviivattu ainoa totuus. Lahen Aikojen tarkoituksena on tuottaa kiinnostavaa ja viihteellistä sisältöä siten, että se palvelisi kuluttajia asuin- tai syntymäpaikkaan katsomatta.

Lahen Ajat ei ole uutismedia, eikä se pyri olemaan ”pikku-sanomalehti”, vaan se tekee tärkeää paikalliskulttuuria keskittymällä tallentamaan paikallisia tarinoita kaikkien saataville. Lahen Aikojen pyrkimyksenä on toimia  yhteisöä vahvistavana ilmiönä ja olla osaltaan rakentamassa positiivista lahtelaista kaupunkikulttuuria. Jokainen voi halutessaan tarjota ideoitaan ja sisältöjään julkaistavaksi. Koska sisältö halutaan kuitenkin pitää laadukkaana, eettisesti ja laillisesti sopivana, yhtenäisen linjan mukaisena sekä puolueettomana, toimitetaan lehteä toimituskunnan ja vastaavan toimittajan valvomina.

Jutuissa käsiteltäviä aihealueita ei kuitenkaan haluta sen enempää rajata. Toki Lahteen, lahtelaisuuteen tai lahtelaisia kiinnostaviin asioihin niillä pitää jonkinlainen yhteys olla, edes hauras aasinsiltä.